Woord van de maand – september 2014

Geliefde broeders/zusters

We zijn alweer begonnen aan het nieuwe seizoen als gemeente. Iedereen is verkwikt terug van vakantie, we gaan er weer met frisse moed en geloof tegenaan. We kunnen het ons niet veroorloven om af te zakken in het geloof, maar we moeten juist met volharding voorwaarts gaan in de kracht van de Heer.

In 2 Petr. 1:1-4 lezen we zeer bemoedigende en opbouwende woorden. Petrus begint te zeggen dat we een zeer kostbaar geloof hebben ontvangen door de gerechtigheid van Jezus Christus. “Genade en vrede worde u vermenigvuldigd”, dus het wordt meer! Door de kennis van God en de Here Jezus. (3) “Zijn Goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van Hem, die ons heeft geroepen door Zijn heerlijkheid en macht; (4) door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst”.

(N.B.V.) “Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur”.

In Jezus hebben we alles gekregen wat nodig is om een overwinnend leven te leven. Maar als u niet weet welke die kostbare beloften zijn hangt uw geloof in de lucht en heeft het geen fundament.

Daarom, lees uw bijbel dagelijks en dank God voor al Zijn beloften. 2 Cor.1:20 “Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Amen, tot eer van God door ons”.

Gods zegen,

Uw pastor Theodoor Verkuil