Woord van de maand – augustus 2014

Het belang van geven voor ons christenen.

God onze Hemelse Vader is een gevende God. Joh. 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft.. enz”.

In Matth. 5:38-48 leert Jezus zijn discipelen een aantal belangrijke principes. 1e Ons eigen belang staat niet op de eerste plaats. De wereld leert ons, kom op voor je eigen belang, praat, vecht er voor. Wat de Heer Jezus hier leert gaat in tegen ons gevoel voor rechtvaardigheid. En toch zegt De Heer in vers 42 ‘Geef hem die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u wil lenen’. Als we verder lezen gaat het eigenlijk over het liefhebben van je naaste, zelfs degene die jouw vijand is. Het punt is dat wij over het algemeen onszelf liefhebben, en degene die ons liefhebben. In wezen zijn we bang dat als we gaan geven aan diegenen die het niet verdienen, zelf niets zullen overhouden. Vergeet niet, God is onze bron! Matth. 10:8 “om niet hebt gij ontvangen, geeft het om niet”. Dit is dus een aanmoediging om te geven, niet met de gedachte dat je direct iets terug zal ontvangen!

Luc. 6:38 “Geeft en u zal gegeven worden,.. enz”. God staat achter zijn woord, als we gevers zijn, zullen we gezegend worden.

Hand.20:35 “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.” Dus als we leren om gevers te zijn ontdekken we dat dit woord waarheid is. Laten we stoppen met de gedachte hoe kan ik nog meer zegen ontvangen. Maar wees eerst een zegen voor de ander, en u zal gezegend zijn!

Wij als kinderen van God hebben allemaal iets om te geven, uw liefde, aandacht, uw talenten, eten aan de hongerige, kleding aan degene die dat nodig hebben, en ja ook ons geld. Onze houding van geven is als zaad wat we zaaien, het zaad is niet verloren, maar komt op en zal vrucht voort brengen 30, 60 of 100 maal. Zet uw hart er op om een gever te zijn. Maak anderen blij met wat u geeft in hun behoefte in de naam van Jezus!

Gods zegen, doet wat Jezus ons leert!

Pastor Theodoor Verkuil