Woord van de maand – mei 2019

Terwijl ik dit woord schrijf is de maand April bijna weer voorbij.

Het is een gezegende maand geweest waarin we Gods goedheid geproefd hebben. We gaan nu de maand Mei door geloof binnen.

Br. Robert is op dit moment nog in China waar God grote deuren en mogelijkheden heeft geopend voor hem, we verwachten Robert de 9e Mei weer terug in het land, blijf voor hem bidden!

Nog een nieuwtje: voor diegenen die hen kennen, broeder en zuster Scipio, de ouders van Astrid Seibert zijn op 23 Mei 60 jaar getrouwd, stuur hen een mooie felicitatiekaart!

Deze maand is er een vergadering geweest voor voorgangers om te zien of men openstaat om volgend jaar 2020 een 4-daagse conferentie in de Arena te houden. Men denkt aan eind Juli of begin Augustus. Inmiddels zijn de eerste besprekingen met de Arena geweest. Graag gebed voor deze belangrijke dingen en ontwikkelingen in ons land !

Filemon 4-5; ‘Ik dank mijn God te allen tijde, als ik u in mijn gebeden gedenk daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de heiligen’.

Ik wil deze verzen gebruiken om ook mijn dank uit te spreken voor al mijn broeders en zusters in beide gemeenten voor uw liefde, volharding en trouw in het werk van de Heer. Diegenen die volhardend bidden en voorbeden brengen voor de Heer. Velen die in trouw en volharding hun offers en tienden brengen voor het werk des Heren. Maar het meest belangrijke is uw liefde tot onze Here Jezus en de liefde die we hebben voor elkaar, dat is onze motivatie. Daardoor zijn we bereid grote offers te brengen met een blij hart, niet ziende op onszelf. Ga door in deze gezindheid, geliefde broeder en zuster.

“Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor Zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst”. Hebr. 6:10

Als uw pastor wens ik eenieder van u weer een zeer gezegende maand Mei toe. Laat het licht in u helder schijnen voor de glorie van God.

Pastor Theodoor Verkuil