Woord van de maand – april 2019

Deze maand is het hoogtepunt natuurlijk Goede vrijdag en Paasfeest!
Voor ons christenen zal dit altijd een hoogtepunt blijven, wat de wereld er ook van gemaakt heeft, paashaas, eieren zoeken, en genieten van vrije dagen.
Het is voor ons goede vrijdag omdat Jezus gewillig was om Zijn leven neer te leggen voor mijn en jouw zonden.
Hij stelde de wil van de Vader hoger dan Zijn eigen wil, om ons vrij te kopen uit de klauwen van Satan.
En het Paasfeest is natuurlijk helemaal het einde voor ons die geloven, Jezus is niet dood, Hij ligt niet in een graf, maar is opgestaan, zoals Hij gezegd had.
Romeinen 4:25: “…die is overgeleverd om onze overtredingen (zonde) en opgewekt om onze rechtvaardiging.”             Dit hele hoofdstuk gaat over Abraham die gerechtvaardigd werd omdat hij God geloofde, en ook vasthield aan de belofte, (vers 20) “…maar aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, (21) in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. (22) Daarom (ook) werd hem toegerekend tot gerechtigheid. Zo worden wij ook gerechtvaardigd.” (Vers 23)
“Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, (24) maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft.”

Belijd uw positie in Jezus als rechtvaardige elke dag! In Jezus ziet God ons volmaakt, ook al weten we dat we nog steeds menselijke onvolmaaktheden hebben, maar we wandelen in geloof, niet ziende op onszelf, maar op Jezus de leidsman en voleinder van ons geloof.
Hebr. 12:2:
Net als Abraham hebben wij onverbrekelijke beloften, Gods woord, laten we daaraan vasthouden!

Heb een glorieuze April maand in de Heer!

Uw Pastor Theodoor Verkuil