Woord van de maand – Juli 2019

De geheiligden in Jezus Christus.

We leven in zeer spannende en opwindende tijden. Ik wil in dit schrijven weer even stilstaan bij wat er in deze wereld gebeurt, ja om ons heen, en we moeten er een open oog voor hebben om het op te merken.

1 Joh. 2:18:”Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt zijn er nu vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is”. Johannes schrijft hier over de geest van de antichrist. Het was dus 2000 jaar geleden en het is er ook nu. Het is een humanistische geest, die gericht is op de mens en geen rekening houdt met God of gebod.

Deze week op internet, heeft een minister uit deze regering bepaald dat kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar op school bijgebracht gaan worden dat er geen verschil is tussen een jongen of een meisje. Er is geen jongens speelgoed of meisjes speelgoed. Men probeert in het denken van de kinderen af te breken het besef ik ben een jongen ik ben een meisje, de transgender gedachte! Je kan altijd nog kiezen wat je wil zijn. Dit is zo duivels en gaat in tegen de scheppingsorde van God (waar men natuurlijk niet in geloofd!) Tot nu toe heb ik nog weinig protest gehoord vanuit de christenwereld. Maar het wordt tijd om wakker te worden! Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het opvoeden van onze kinderen! Zorg dat u een open relatie hebt met uw kinderen en maak tijd om hen aandacht en liefde te geven.

Als u raad nodig heeft, wij als pastors zijn er voor u, want soms hebben we als ouders zelf nooit die aandacht en liefde gekregen van onze ouders.

De bijbel spreekt er op verschillende plaatsen over dat de gelovigen wakker en waakzaam moeten zijn. Dat betekent dat we dus geestelijk in slaap kunnen vallen onder de druk van de omstandigheden. In Luc. 21:36 lezen we; ”Waakt te alle tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen”. Deze tekst is een onderdeel van de rede over de laatste dingen voor de komst van Jezus.

Dus alles wat we nu zien gebeuren zijn tekenen, Jezus komt terug om Zijn Koninkrijk te vestigen! Amen Halleluja!                                                                         

Gods zegen, Pastor Theodoor Verkuil