Woord van de maand – Juli 2018

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Er liggen zeer gezegende weken achter ons, en we zijn de Heer heel dankbaar. Eind Mei hadden we de Global Outreach Day op het Anton de Komplein Amsterdam Z/O. Hoewel de opkomst tegenviel hebben we kunnen zaaien en ook kunnen bidden met mensen enhen tot de Heer kunnen leiden. Dan onze reis naar Polen waar we velen mochten bemoedigen en ook mensen tot de Heer hebben geleid. Deze trip heeft opnieuw ons hart aangeraakt voor het land en de mensen van Polen. Er is voor een christen geen grotere zegen dan mensen bij Jezus te brengen!

De maand Juli ligt voor ons, in Almere zullen we weer de dag van Eenheid en respect vieren met een openlucht happening op 14 Juli. Alle Amsterdammers zijn natuurlijk ook welkom om mee te helpen. We beginnen om 12.00 uur op de Grote Markt Almere Stad. Het is onze plicht om alles te doen om het evangelie te brengen aan de mensen!

Sommigen gaan met vakantie en anderen komen al weer terug van hopelijk een fijne vakantie. Het is u allemaal gegund, maar wees een zegen waar u ook maar bent!

Inmiddels hebben we op zaterdag 30 Juni een seminar gehad voor alle echtparen en toekomstige echtparen met onze goede vriend en pastor Wayne Holcomb. Het is al weer zeker 5 jaar geleden dat hij en zijn vrouw Margareth in ons midden waren. De eerste zondag van Juli spreekt br. Wayne in Shekinah Amsterdam dus nodig eens wat vrienden uit voor deze samenkomst.

1 Tess.5:16 “Verblijd u te allen tijde. Wat er ook op uw weg komt, omdat Jezus met u is, Hij is de bron die nooit opdroogt, van blijdschap vrede en kracht!”

Gods zegen,

Uw Pastor Theodoor Verkuil