Woord van de maand – juli 2016

Geliefde broeders en zusters, de vakantiemaanden zijn weer aangebroken en velen van u zullen gaan genieten van een paar weken rust in de zon.

Dat brengt mij op de gedachte dat God wil dat we altijd in Gods rust kunnen zijn. Alleen, we moeten dat leren door geloof. Het is echt menselijk om ons zorgen te maken over alles en nog wat. Daarom ontkomen we er niet aan om iedere dag ons vertrouwen in God te belijden. Hij is de grote voorziener in elke nood en in iedere situatie van het leven. We moeten ons dagelijks oefenen in geloof. Geloven is een werkwoord, geloven is actief, niet passief, niet afwachtend. Dus ook tijdens uw vakantie, wees actief in uw geloofshouding, maar leer te rusten in Jezus uw Heer. Alles wat we nodig hebben is in Hem. Hij is onze kracht, onze gezondheid, onze blijdschap. In Fil. 4:13 belijdt Paulus: “Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft.” Dit schrijft hij aan de gemeente in Filippi. Niet dat er nooit problemen waren in zijn leven, of zelfs gebrek, maar hij liet zich er niet door intimideren. (4:11) “Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; wan ik heb geleerd met de omstandigheden , waarin ik verkeer, genoegen te nemen.’ Paulus wist dat zijn overwinning in Jezus was. Het was geen theorie voor hem, geen religie, maar werkelijkheid. Hij leefde uit de kracht van God. In de NBV bijbel staat het zo: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.” Dit woord is ook voor u. Wees een overwinnaar in de kracht van God!

Gods zegen,Joyful-hope-patient-affliction-faithful-prayer

Uw Pastor, Theodoor Verkuil