Woord van de maand – augustus 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

De achterliggende weken zijn op het wereldtoneel weer zeer onstuimig geweest. Terroristische aanslagen op diverse plaatsen in de wereld. Racistisch geweld in Amerika en een mislukte coup in Turkije. De wereld is in onrust. Meestal geven we daar even aandacht aan, praten we er met elkaar over en gaan over tot de orde van de dag, want het is immers ver van ons bed. En natuurlijk de Here wil niet dat we voortdurend in onrust zijn en denken wat is nu weer het volgende wat gaat komen. Wat wel belangrijk is dat we God zoeken in gebed, we weten niet altijd hoe of wat te bidden. (Rom. 8:26-27) “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.” In Rom. 8:22 lezen we dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. De bijbel spreekt heel duidelijk dat er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Als de schepping in barensnood is gaat er en geboorte komen van een nieuwe tijd. Deze schepping zal bevrijd worden van de vruchteloosheid waaraan zij is onderworpen vanwege de zonde.

Pray about everything

Verder in hoofdstuk bemoedigt Paulus de christenen de hoop vast te houden die voor hen ligt. Ook wij in deze tijd moeten vasthouden aan de hoop, zonder het nu te zien, dat vraagt geloof en vertrouwen dat wat God beloofd heeft zal gebeuren.

Daniel 2:34-35 “Het Koninkrijk Gods zal geopenbaard worden als een steen die zonder mensenhanden los kwam en die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilveren het goud verbrijzeld, en zij werden als kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.” (Die steen is een beeld van Jezus).

We leven in een zeer opwindende tijd, waarin we de dingen snel zien ontwikkelen, deze generatie ziet dingen en zal dingen gaan zien die niemand voor ons heeft gezien!

Gods zegen, Pastor Verkuil