Woord van de maand – Januari 2017

“Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:19

Geliefde broeders en zusters,

Een nieuw jaar breekt aan (of is reeds aangebroken wanneer u dit leest). En met het nieuwe jaar is het gebruikelijk dat men terugblikt op het afgelopen jaar. Het is op zich niet verkeerd om te gedenken wat we hebben meegemaakt, de hoogte- en dieptepunten. En de Heer daarvoor te danken, want we hebben het overleefd en we zijn gegroeid. Maar te lang stil staan bij het verleden heeft geen nut, want we kunnen het verleden niet veranderen. God daagt ons uit om vooruit te kijken. En niet alleen om te kijken, maar om te ZIEN. Kijken naar de toekomst vraagt geloof en vertrouwen in onze hemelse Vader. Om niet te zien op hoe de omstandigheden er naar het vlees uit zien, maar om te staan op de beloftes die Hij gegeven heeft. En God heeft VELE beloftes gegeven. Aan u persoonlijk, aan de gemeente Shekinah, aan de kerk in haar totaliteit, aan de stad Amsterdam, aan Nederland en aan de hele wereld. Gods beloften zijn JA en AMEN. Hij is niet veranderd. Maar Hij vraagt van ons dat wij de dingen gaan zien zoals Hij ze ziet. En dat te proclameren. God is bezig Zijn plannen te volvoeren en het is aan ons om bereid en voorbereid te zijn om daarin mee te gaan. Laten we er samen voor gaan, om onze bestemming in en met Christus te bereiken door de leiding van de Heilige Geest. Ik ZIE uit naar wat de Heer gaat doen in 2017.

Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!

Een gezegend nieuw jaar,

Zr. Roumelia van Ommeren

I praise You