“We zijn geroepen om geleid te worden door Gods Geest”

Geliefde br./zr.

Lucas 9:23 “Indien iemand achter Mij aan wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.”

Deze tekst is al een poos in mijn gedachten en ik geloof dat hij belangrijk is voor dit nieuwe jaar. Als we Gods glorie willen zien bewegen in dit jaar, kan het niet anders of we zullen zeer afhankelijk van God moeten zijn. Zonder Hem kunnen we niets, maar met Hem zijn we meer dan overwinnaar. We zullen door de bijstand van Gods Geest ons vlees moeten kruisigen, je eigen wil, je eigen weg, en Gods weg dagelijks moeten gaan. We zijn geroepen om geleid te worden door Gods Geest. En die Geest leidt ons altijd in de volle Waarheid, en de Waarheid van God maakt ons vrij. Ik geloof dat dit jaar meer mensen zullen gaan begrijpen wat het betekent om geleid te worden door de Heilige Geest. Met gevolg dat er meer waarachtige blijdschap zal zijn in de Heer. Meer gezag en autoriteit en grote vrijmoedigheid om te getuigen van Jezus, het Lam van God. Ik zie dat de kerk opnieuw zal gaan opstaan in grote kracht. De gemeente wordt genoemd het lichaam van Jezus, en ik verwacht dat ieder lid, groot en klein, in beweging gaat komen als een leger van God om de grote daden van God te verkondigen.

Als we leren onszelf te verloochenen, is het makkelijk om anderen lief te hebben, want dan draait het niet meer om ons, maar om de ander. 1 Joh.4:7-21 “Geliefden, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God”.

Lieve mensen, laat uw hart openstaan voor de wil van God voor uw leven en ga met ons mee richting Jezus!

Gods zegen in dit nieuwe jaar!

Pastors Theodoor en Lien Verkuil