“We zijn geroepen om geleid te worden door Gods Geest”

Geliefde br./zr.

Lucas 9:23 “Indien iemand achter Mij aan wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.”

Deze tekst is al een poos in mijn gedachten en ik geloof dat hij belangrijk is voor dit nieuwe jaar. Als we Gods glorie willen zien bewegen in dit jaar, kan het niet anders of we zullen zeer afhankelijk van God moeten zijn. Zonder Hem kunnen we niets, maar met Hem zijn we meer dan overwinnaar. ….… Lees Meer