Gastsprekers diensten mei 2015

Gastsprekers

Zondag 3 mei is  Dr. Eldon Wilson (leraar/profeet) in ons midden om ons te dienen met het woord.
Zondag 10 mei ontvangen we gastprediker Pastor Raadj Gonesz uit Goes in Zeeland.
Zondag 31 mei verwelkomen we weer onze gastprediker Pastor Michael Holcomb (leraar/profeet) uit De U.S.A.

Aanvang van de diensten blijft zoals altijd om 10.00 uur.
Kom en breng gerust je familie, vrienden, kennissen mee!