Woord van de maand – mei 2015

Hand.2:1-47     Joel 2:28-32    

Power Holy Spirit

Geliefde br./zr.

We leven in een zeer opwindende tijd. God is opnieuw Zijn Geest aan het uitgieten zoals in Handelingen der Apostelen.

Deze maand vieren we weer het Pinksterfeest (Pentacosta= vijftigste) na Pasen! Het was een oogstfeest in Israel in het natuurlijke, maar in de Geestelijke wereld is het ook een oogstfeest. Op de eerste Pinksterdag kwamen er 3000 zielen tot geloof in de Here Jezus en werden gedoopt in water. Diezelfde Heilige Geest is nog steeds werkzaam als we God ernstig zoeken, dan gaat Hij antwoorden met vuur. We hebben allemaal Gods vuur in onze harten nodig, om effectief God te kunnen dienen in Geest en Waarheid. God is bezig Zijn volk wakker te schudden (opwekking).

We staan vlak voor een zeer krachtige beweging van God in ons land. Wij, Gods kinderen moeten volhardend blijven bidden dat Gods wil zal worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Gods Koninkrijk geopenbaard in ons! Als uw pastor vraag ik u blijf niet aan de zijlijn staan, maar begin God te zoeken met een oprecht hart, en Hij heeft beloofd, dat als we zoeken dan zullen we vinden, als we kloppen bij de Heer dan zal Hij opendoen, en als we bidden zal Hij antwoorden!! Vergeet niet dat God van u houdt, als u Jezus hebt aangenomen in uw leven, bent u een kind van God, misschien nog met twijfels of zonde , maar het bloed van Jezus reinigt van alle zonde, als u het aan Hem overgeeft.

Ga met ons mee, op de opwindende reis van overwinning met Jezus! Lees dagelijks uw bijbel. Gebruik een bijbelse vertaling die u begrijpt! en dank de Heer voor Zijn onfeilbaar woord.

vredesduif (2)

Als laatste wil ik u bemoedigen dat de gaven van de HeiligeGeest, die genadegaven worden genoemd, een gift is van God aan Zijn kinderen, en het is ook voor u! Als u nog niet in tongen (of hemelse talen) spreekt, wel die gave is voor alle kinderen van God dus ook voor u! Dank God voor de Heilige Geest en voor de gave van de tongentaal voor u!

Gods zegen,

uw Pastor Theodoor Verkuil