Woord van de maand – Maart 2014

Persoonlijk houd ik van deze maand, niet alleen omdat mijn vrouw Pastor Lien dan jarig is, maar vooral omdat de lente weer aanbreekt. Lente betekent natuurlijk dat alles weer tot bloei komt, overal nieuw leven en het wordt weer warmer. Het is eigenlijk een seizoen van nieuwe dingen.

Ook in het geestelijke moeten we een verwachting hebben, dat God nieuwe dingen gaat doen. Een gevaar hierin is dat we nieuwe dingen voor onszelf willen hebben, omdat we eigenlijk een beetje uitgekeken zijn op wat we al hebben.

Als God nieuwe dingen doet dan doet Hij dat om zijn glorie te openbaren, Zijn goedheid, zijn heerlijkheid.

Ik werd laatst gezegend door een gedeelte uit Openbaringen aan de gemeente van Filadelfia, vers 7: β€œβ€¦en schrijf aan de engel (pastor) der gemeente Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. (8) Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten: want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.”

Ik heb dit woord voor de Shekinah Ministries genomen in geloof. God heeft ons een open deur gegeven, omdat we hebben vastgehouden aan Zijn woord. En als God een open deur geeft gaan er dingen door die open deur binnen komen, goede dingen, zegeningen waardoor God verheerlijkt zal worden.

Broeders en zusters, als u Gods woord in uw leven centraal houdt, kan het anders dan dat God u ook een open deur zal geven, in uw huwelijk en gezin, op uw werk of waar u maar bezig bent in Gods koninkrijk.

De Here zegene u bij alles wat u doet als aan Hem Die u gekocht heeft met Zijn bloed.

Uw pastor Theodoor Verkuil