Woord van de maand – september 2015

Voor Shekinah Gemeente Z/O deze maand eindelijk weer in Anansi, we zijn benieuwd hoe alles is geworden, maar Almere is niet achtergebleven, daar is de grote zaal ook helemaal opgeknapt. Terwijl ik dit schrijf verwachten we op zondag de 23e augustus de vernieuwde zaal in Almere in gebruik te nemen!

Als dingen worden vernieuwd of opgeknapt is iedereen blij. De dames zijn blij met een nieuw jurkje, de mannen met een (nieuwe auto?)

Als we kijken naar het geestelijke, zien we in 2 Cor.5:17  “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, al het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. God ziet u nu als of u nooit gezondigd hebt, vanwege het offer dat Jezus voor u heeft gebracht.A new creation

Rom. 12:2 “En wordt niet gelijkvormig…”=  (lijken op, of dezelfde vorm of model aannemen) maar wordt hervormd=(opnieuw gevormd) door de vernieuwing van uw denken (dus de manier waarop we denken moet anders worden) opdat gij mag erkennen wat de wil van God is , het goede, welgevallige en volkomene.

Zorg dat uw denken gevoed wordt, niet door de wereldse manier van denken, die geen rekening houdt met God, maar voedt u met het Woord van God, wat uw geest zal verkwikken. Het zal uw geloof versterken, en steeds nieuwe hoop in uw hart geven voor de dingen die voor u liggen.

Laat deze maand september een gezegende maand zijn want God is met u. Hij zal u niet begeven of verlaten.   Rom. 8:31-32 “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zijn enigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

De Here zegene u rijkelijk!

Uw Pastor Theodoor Verkuil