Woord van de maand – oktober 2015

Inmiddels is de herfst alweer begonnen. Persoonlijk houd ik van de zomer met zijn warme lange dagen, zijn uitbundige natuur, alles lijkt wel overvloedig te zijn. Natuurlijk zijn er mensen die van andere jaargetijden houden, iedere tijd van het jaar heeft inderdaad ook zijn mooie kanten en het is goed dat de seizoenen zich afwisselen, in het bijzonder in Nederland.

Het is trouwens een instelling van God na de zondvloed in Genesis 8:22 “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaien en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden”.

Ook in het geestelijke leven zijn er seizoenen en afwisseling. Zo hoeft het nooit eentonig te worden. Onze God is een God van nieuwe dingen. Hij houdt er van om Zijn kinderen te verrassen! En tegelijkertijd zal Hij altijd Zijn woord eren, Hij handelt nooit buiten Zijn woord om, en gaat nooit tegen Zijn eigen principes in!

In Jezus zijn wij opnieuw geboren in Zijn koninkrijk, “het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen”
2 Cor.5:17.A new creation

God kon ons dat nieuwe leven geven omdat de Here Jezus gewillig was Zijn leven neer te leggen als een offer voor onze zonde, daarom zijn wij nu gerechtvaardigd en hebben wij de natuur van God verkregen, door geloof, de gerechtigheid!

We moeten gaan begrijpen dat God de muur van zonde die scheiding maakte heeft afgebroken doordat de Here Jezus de volle prijs heeft betaald voor onze zonde. “Er is nu geen veroordeling meer voor diegenen die in Jezus is”. Rom. 8:1

Gods Onvoorwaardelijke liefde gaat naar u uit als u Jezus als Heer heeft aangenomen in uw leven. God is voor u, wie zal tegen u zijn ? Gods overvloedige zegen ligt voor u klaar, verwacht het en dank Hem ervoor!

Gods zegen,

Uw Pastor Theodoor Verkuil