Woord van de maand – juni 2016

Geliefde broeders en zusters,

De grote christelijke feesten zijn nu achter ons, wat een geweldig Pinksterfeest hebben we gehad, er waren inderdaad stromen van zegen over ons.

Als er iets heel duidelijk is, dan is het dat we de leiding en hulp van de Heilige Geest nodig hebben. Op ons werk, gezin, in ons huwelijk en in de kerk. Het is geweldig te ontdekken dat als we ons nederig opstellen en God vragen ons te leiden, dan doet Hij dat. Hij geeft ons inzicht en wijsheid en openbaring over zaken die we niet begrijpen of verstaan. We moeten leren meer samen te werken met de Heilige Geest. Hij wil ons de perfecte wil van God openbaren, opdat we daarnaar zullen handelen. (Hand.16:13) “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.” We moeten leren afhankelijk te zijn van de leiding en openbaring van Gods Geest in alles.

Behold I am doing a new thing

 

 

 

God heeft deze dagen opnieuw gesproken door Zijn Geest over een nieuw seizoen voor de gemeente, maar dat komt niet vanzelf, als we maar blijven afwachten. In Gods Koninkrijk is het altijd, bid en werk. Heer wat wilt u dat ik doen zal (verwachting) en dan, kom in actie! We zijn vaak te afwachtend geweest en daardoor deden we niets! God wil ons dagelijks helpen en leiden, en dan gaan we van kracht tot kracht en overwinning tot overwinning.

Ik vraag uw gebed voor onze komende reis naar Polen waar we een conferentie zullen hebben tezamen met Pastor Michael Holcomb en zijn vrouw Kim en hun dochter Madelyn en haar man James. De conferentie zal zijn 26/27 en 28 Mei in de plaats Kielce, daarna zullen we dienen in diverse gemeenten in Polen tot en met zondag de 5e Juni.

Hartelijk dank voor uw gebeden voor dit team.

Gods zegen, uw Pastors;

Theodoor & Lien Verkuil