Woord van de maand – december 2014

Geliefde br./zr.

Aan het begin van deze maand wil ik u allen vast zeer gezegende kerstdagen toewensen en ook een fijne jaarwisseling.

We weten dat voor heel veel mensen kerstfeest niet meer betekent dan een kerstboom en versiering, sommigen versieren zelfs hun hele huis met kerstverlichting. Ze houden van de sfeer en de gezelligheid, maar hebben soms geen idee meer wat kerstfeest betekent. Ik weet niet of u afgelopen jaar aangevallen bent in uw geloof, ik neem aan van wel, want de duivel haat het als we God geloven op Zijn Woord! Ik las juist vandaag nog de geschiedenis van Maria de moeder van Jezus, ze geloofde het Woord van God wat de engel Gabriel haar bracht. Haar werd iets verteld wat ze niet begreep en haar vraag aan de engel was, hoe zal dit geschieden, daar ik geen omgang met een man heb. En de engel antwoordde haar; lees(Lucas 1:35). Zelfs dat antwoord van de engel zal niet veel duidelijkheid hebben gegeven. Ze kon dat woord aanvaarden of verwerpen. (Lucas 1:37) “Want geen woord wat van God komt, zal krachteloos wezen”. Amplified bible: “Want met God is niets onmogelijk en geen woord van God zal zonder kracht zijn of onmogelijk om te vervullen”.

(38) En Maria zei: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiedde naar uw woord”. Door het woord van God te geloven zette ze haar reputatie op het spel, want niemand van haar familie of omgeving zou geloven dat dit van God was! We zien verderop dat Jozef haar verloofde het niet geloofde!

De laatste maanden heb ik diverse keren geschreven over het belang van het Woord van God voor ons geloofsleven. Laten we ons iedere dag beoefenen om het Woord van God te belijden als de waarheid over ons leven. Laten we eenvoudig zijn zoals Maria, ze begreep niet alles maar ze had respect voor God en geloofde daarom Zijn Woord!

Ik geloof in een gezegende afsluiting van 2014, we zullen voortgaan, van kracht tot kracht in de naam van Jezus onze Heer!

Pastor Theodoor Verkuil.