Woord van de maand – augustus 2017

Geliefde Shekinah familie,

Wat is God toch goed. De afgelopen maand was weer vol van Gods goedheid en genade. Eind Juni zijn wij terug gekomen van een zeer gezegende reis naar Polen, het is steeds weer bijzonder als de zalving van God over je is en mensen aanraakt. Dan direct daarna kregen we Pastor/Profeet Michael en Kim Holcomb, wat een glorie en zegen in beide gemeenten. Met deze profetische woorden moeten we vooruit en in geloof stappen gaan doen. Ik vraag u dan ook gebed voor iedere beslissing die we als team met de oudsten gaan nemen.

De laatste tijd denk ik veel over wat voor ons als wedergeboren christenen de norm is, wat dus normaal is, wat we kunnen verwachten van God. Ons voorbeeld is in Handelingen, de eerste gemeente. Ze waren vol van de Heilige Geest en kracht, ze waren daardoor onbevreesd voor wat de Joodse raad hen verbood (Hand. 4:17-18) om niet meer te spreken op gezag van de naam van Jezus. Ze geloofden in genezing en in wonderen en tekenen, en de gemeente was één van hart en ziel (Hand. 4:30-32). Eén van de dingen die mij opvalt in de Evangeliën is dat de apostelen wisten wat het betekent om geleid te worden door de Heilige Geest. Ze verstonden de zachte stem van Gods Geest en daarom was de eerste gemeente succesvol en groeide. Wij die nu leven in de 21ste eeuw mogen weten dat God niet veranderd is en nog steeds door Zijn Geest dezelfde dingen wil doen als in de eerste gemeente. Leer te belijden over uw leven dat het normaal is voor u als kind van God om geleid te worden door de Heilige Geest. En als we dan gaan samenwerken met Gods Geest dan gaan we vrucht dragen voor Gods glorie!

De Here zegene u met Zijn genade en zalving!

Pastor Verkuil