Woord van de maand April 2015 – Pasen

Paasfeest, de opstanding uit de doden van onze
Here Jezus Christus.

Rom. 1:4 “….door Zijn opstanding verklaart Gods Zoon
te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here. Tezamen
met goede vrijdag, de kruisiging, is dit het meest
dramatische en levensveranderend voorval in de
geschiedenis van de mens.

De apostelen brachten het evangelie van Jezus en
Zijn opstanding uit de doden. Evangelie betekent,
“goed nieuws”! Een evangelie van hoop voor een
stervende wereld. En deze boodschap is niet
veranderd, het is nog steeds actueel voor deze tijd.

Hebr. 7:19 “Immers de wet heeft in geen enkel
opzicht het volmaakte gebracht maar thans wordt
een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot
God komen. (22) …in zoverre is Jezus ook van een
beter verbond borg geworden. (25) …Daarom kan Hij
ook volkomen behouden, wie door Hem tot God
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”.

Door Hem hebben we altijd toegang tot God de
Vader. “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”
“Hoe zal Hij , die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar voor ons allen over gegeven heeft, ons met
Hem ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:31b-32)

Ik daag u uit die Redder en Verlosser te geloven,
Hem te volgen en te dienen, in de kracht die Hij u
wilt geven, iedere dag!

De Here zegene u, de vreugde in de Heer is uw
kracht!