December 2012 ‘Gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling!’

Geliefde broeder en zuster,

De laatste maand al weer van het jaar. We hebben dit jaar fijne dingen met elkaar beleefd. Toch wil ik niet te lang bij de zegeningen stil staan, we zijn de Heer dankbaar maar stil staan is achteruit gang. God heeft ons zoveel beloften gegeven, in Zijn woord, de Bijbel, maar ook in profetische woorden. Hij wil dat we ons in geloof ernaar uitstrekken. We hoeven daarvoor niet te zwoegen en te zweten maar gewoon in geloof belijden: ‘Heer iedere belofte nemen we in geloof als de waarheid, voor de gemeente en ook voor ons zelf (2 Cor. 1:20)’. Meer dan ooit wil ik u aanmoedigen broeder/zuster om de waarheid van Gods woord te geloven boven wat u voelt of denkt. Spreek dat regelmatig uit en belijdt; Heer ik geloof Uw woord meer dan mijn omstandigheden. Teveel gaan we af op wat we voelen of ervaren, in plaats van Gods woord te eren als de waarheid.

Het meest geweldige wat de mens ooit is overkomen vieren we met Kerstfeest, God is mens geworden en heeft onder ons gewoond, daarna is Hij vrijwillig naar het kruis gegaan , om Zijn geliefde zonen en dochters vrij te kopen uit het rijk van duisternis. Begrijp dat Gods motivatie was en is een overweldigende liefde voor Zijn kinderen. De mens geschapen naar Gods beeld is door de zondeval totaal ontluisterd, in duisternis terecht gekomen. Maar prijst God, er is vergeving, er is herstel, verlossing voor Gods volk dat op Hem vertrouwd. Jesaja 9:5 ‘Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
 
De Pastors Theodoor & Lien Verkuil en de oudsten – Hedwig Reingoud & Clyde Eudoxie – wensen u allen gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling!