Woord van de maand – juni 2014

Geliefde br/zr,

Het is alweer maand 6, dus zijn we bijna op de helft van dit jaar.

Als u dit leest zijn we nog in Polen voor een profetische conferentie en we geloven dat God Zijn heerlijkheid zal openbaren tot opbouw van Zijn kerk in Polen. Pastor Michael Holcomb die met ons in Polen zal dienen, verwachten we de eerste zondag in ons midden met een gezegende bediening. En dan het weekend daarop alweer Pinksterfeest. We gedenken de uitstorting van de Heilige Geest zo’n 2000 jaar geleden, maar gelukkig is dit niet alleen geschiedenis. De Heilige Geest beweegt nog steeds op een wonderlijke manier (Joel 2:28) Ik wil even stilstaan bij het woord uitstorten = met grote kracht uitgieten, niet druppelsgewijs (Hand.2:33). Te vergelijken met een waterval, dit is niet te stoppen of te bedwingen. Hetzelfde wordt gezegd van de liefde Gods in Rom. 5:5 (en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest.

Onze God is een God van overvloed. Dit zien we in de natuur, maar ook in het geestelijke. De bijbel spreekt over de gave van de Heilige Geest die God geeft aan een ieder die het offer van Jezus Christus heeft aangenomen. Daar waar de Heilige Geest ons leven vervuld en ons begint te leiden, gaat Gods Koninkrijk zich openbaren (Rom. 14:17) rechtvaardigheid,vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Laat de Gods Geest u steeds opnieuw mogen vervullen tot eer en glorie van onze God en Vader.

Gods zegen,

Uw Pastor Theodoor Verkuil