Woord van de maand – juli 2020

Geliefde Shekinah Familie,

We zijn weer een nieuw seizoen ingegaan en we hebben heel duidelijk de boodschap ontvangen om te werken aan onze frisheid in de Heer. We moeten duidelijk niet verslappen.

Ik wil jullie allen bemoedigen om te stappen in het plan dat de Heer voor ons als gemeente, en het plan dat Hij voor jullie persoonlijk, heeft. We hebben ons een seizoen lang thuis kunnen opbouwen in het Woord en in de familie relatie. De bijbel, Gods weg, is volmaakt en Zijn woord is zuiver. Het is nu tijd om weer grote stappen te gaan ondernemen, want de Heer zegt dat Hij een grote opdracht heeft voor ons. Laten we de goede dingen najagen en wij zullen geïnspireerd door de Heilige Geest kloeke daden doen.

Ik wens jullie allen een gezegend zomerseizoen toe! En allen die op vakantie gaan een fijne vakantie!!!

Broeder Clyde Eudoxie