In onze Shekinah Gemeenten (Amsterdam Zuid-Oost en Almere) hebben de kinderen eenĀ belangrijke plaats.

Ons streven isĀ dat de kinderen zich altijdĀ welkom,Ā geliefd en gewaardeerd voelen en dat ze God in alles vertrouwen.

 

Na de gezamenlKinderen - plaatje en bijbeltekstijke lofprijs en aanbidding is er voor de kinderen een eigenĀ kinderdienst.Ā Daar maken ze kennis met de Bijbelse verhalen uit hetĀ Oude en Nieuwe Testament. Dit wordt afgewisseld met het zingen van liedjes, het maken van knutselwerk of andere leuke activiteiten.

Tijdens de feestdagen (zoals Pasen, Pinksteren, Kerst)Ā krijgen de talenten (zang, dans, toneel) van de kinderen nog eens extra aandacht.

foto parel

De kinderen zijn als eenĀ Ā ‘parel’ in Gods Hand