In onze Shekinah Gemeenten (Amsterdam Zuid-Oost en Almere) hebben de kinderen een belangrijke plaats.

Ons streven is dat de kinderen zich altijd welkom, geliefd en gewaardeerd voelen en dat ze God in alles vertrouwen.

 

Na de gezamenlKinderen - plaatje en bijbeltekstijke lofprijs en aanbidding is er voor de kinderen een eigen kinderdienst. Daar maken ze kennis met de Bijbelse verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Dit wordt afgewisseld met het zingen van liedjes, het maken van knutselwerk of andere leuke activiteiten.

Tijdens de feestdagen (zoals Pasen, Pinksteren, Kerst) krijgen de talenten (zang, dans, toneel) van de kinderen nog eens extra aandacht.

foto parel

De kinderen zijn als een  ‘parel’ in Gods Hand