In Matteus 28:18-21 heeft de Here Jezus ons de opdracht gegeven om uit te gaan:

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Wij willen graag gehoor geven aan deze oproep.

Het Evangelie = de ‘Blijde Boodschap’.
Dit delen wij met mensen om ons heen, tijdens activiteiten en zending op straat. Wij steunen ook onze zendelingen in het buitenland, praktisch en geestelijk en wij zien de vruchten daarvan. Vele mensen leren de Here Jezus kennen als hun persoonlijke Verlosser en Heiland.