Woord van de maand – April 2014

Deze maand vieren we het Paasfeest, de dood en opstanding van de Here Jezus Christus. Ons Paasfeest komt van het Joodse Pascha wat voorbijgaan betekent. De doodsengel die alle eerstgeboren moest doden in Egypte als de laatste plaag, ging alleen voorbij als hij het bloed van het lam aan de deurposten en bovendorpel zag van de huizen.

Ieder gezin moest een lam slachten in de avondschemering, het bloed opvangen en het smeren aan de deurposten en bovendorpel van hun huizen. Het was een daad van gehoorzaamheid en geloof. In het hele land stierven de eerstgeboren van mens en dier, maar niet waar het bloed werd gezien. Wat betekent dat in onze tijd?
In 1 Kor.5:7b: “Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus (gezalfde).. ” vers 8: “Laten we daarom feest vieren; enz…”.

We gedenken ook dat Jezus is opgestaan, dat gaf aan dat Zijn offer volmaakt was, er hoefde niets aan toegevoegd te worden. We mogen nu altijd pleiten op dit volmaakte offer en de reinigende kracht van Zijn bloed. 1 Joh. 1:7b: “… en het bloed van Jezus, zijn Zoon reinigt ons van alle zonde.”

Het Pascha was ook het feest van de ongezuurde broden. Een week lang aten ze het ongezuurde brood vanaf het moment dat het Paaslam was geslacht en toebereid aten ze het Lam en het ongezuurde brood, wat een beeld is van het zondeloze leven van de Here Jezus.

Het ongezuurde brood is ook een beeld van het woord van God waarmee we ons moeten voeden, niet alleen maar een week maar iedere dag van ons leven. Door de kracht van dat woord zal ook het leven van Jezus in u en mijn leven openbaar gaan komen.

Laat het Paasfeest niet alleen maar traditie zijn voor ons, maar een weten:  Jezus is voor mij gestorven als het volmaakte Lam van God en hij is ook opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheden. We zijn vrijgekocht en verlost door dit volmaakte offer van onze Here Jezus Christus.

Een zeer gezegende Paastijd toegewenst!

Pastor Theodoor Verkuil