Woord van de maand – juli 2014

Geliefde br./zr.

Voor velen van u breekt de vakantietijd aan.
Of u nu in deze maand of in augustus gaat, wees ook op uw vakantieadres een bewuste christen. We kunnen het ons niet veroorloven om de bloemetjes maar buiten te zetten en om op een onverschillige manier door het leven te gaan. De bijbel waarschuwt ons in Efez. 4:20-32. “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen enz.”.

Gebruik juist de tijd van ontspanning om Gods stem beter te verstaan en om door de Heer gebruikt te worden. Laten we als christenen ons los maken van een egoïstische manier van denken en handelen, en God steeds vragen om ons te gebruiken tot redding van zielen.

Het is niet verkeerd om te genieten van de natuur en misschien nieuwe plaatsen te bezoeken, maar de meeste voldoening vinden we om te zijn in de wil van God. De gunst van God op je leven te ervaren.

Overal waar we gaan in deze wereld zijn mensen die God niet kennen, die misschien uitzien naar iemand zoals u die hen de weg kan en wil wijzen naar Jezus. Wat een zegen om mensen bij Jezus te brengen, een zegen voor de persoon en een zegen voor uzelf. Laten we allemaal, niemand uitgezonderd, vissers van mensen zijn of worden!

Veel zegen in deze komende maand!

Uw Pastor Theodoor Verkuil