Woord van de maand – April 2014

Deze maand vieren we het Paasfeest, de dood en opstanding van de Here Jezus Christus. Ons Paasfeest komt van het Joodse Pascha wat voorbijgaan betekent. De doodsengel die alle eerstgeboren moest doden in Egypte als de laatste plaag, ging alleen voorbij als hij het bloed van het lam aan de deurposten en bovendorpel zag van de huizen. Ieder gezin moest een lam slachten in de avondschemering, het bloed opvangen en het smeren aan de deurposten en bovendorpel van hun huizen. … Lees Meer

Woord van de maand – Maart 2014

Persoonlijk houd ik van deze maand, niet alleen omdat mijn vrouw Pastor Lien dan jarig is, maar vooral omdat de lente weer aanbreekt. Lente betekent natuurlijk dat alles weer tot bloei komt, overal nieuw leven en het wordt weer warmer. Het is eigenlijk een seizoen van nieuwe dingen. Ook in het geestelijke moeten we een verwachting hebben, dat God nieuwe dingen gaat doen. Een gevaar hierin is dat we nieuwe dingen voor onszelf willen hebben, omdat we eigenlijk een beetje … Lees Meer

Woord van de maand – Februari 2014

Geliefde br./zr. Werk uw droom uit! Ik geloof dat er velen zijn van u die een verlangen hebben om gebruikt te worden door de Heer. Daarom plaatst God dikwijls een droom of een verlangen in ons hart. Maar we moeten leren dit met God uit te werken. Ik bedoel geef je droom, je verlangen om iets te doen in Gods Koninkrijk aan de Heer. Ga God vertrouwen dat Hij jou zal helpen om het in de praktijk uit te werken. … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2014

Geliefde broeder/zuster in de Heer, Een zeer gezegend overwinnend 2014 toegewenst. Spreuken 10:22 “De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.” Dit is een van de wijsheden van Salomo waar wij nog steeds van kunnen leren. Geld, bezittingen enz. zullen ons nooit datgene kunnen geven waar ons hart ten diepste naar verlangt. Voor dit jaar wat voor ons ligt, wil ik u als uw pastor meegeven, laat ook in dit jaar het woord van God … Lees Meer

Woord van de maand – December 2013

Aan het eind van het jaar kijken we altijd even terug op de zegeningen die de Heer heeft gegeven. God is getrouw geweest, vier huwelijken op een rij, wat een feest. Dan alle samenkomsten, waarin we God hebben zien bewegen. De Here is aan het werk om nieuwe dingen te doen! We kijken natuurlijk ook vooruit, wat zal de toekomst ons brengen, eigenlijk begint die toekomst al morgen! Spreuken 23:18 geeft ons goede raad. “Uw hart zij niet naijverig (jaloers) … Lees Meer

Woord van de maand – November 2013

De op een na laatste maand van het jaar alweer, het jaar is omgevlogen! Afgelopen maand zijn we begonnen met onze Bijbelschool. Het is op grond van profetische woorden in 1993 dat we besloten hebben deze school op te starten. We geloven dat het onderwijs gegeven door diverse docenten bij zal dragen aan de groei en ontwikkeling van onze gemeenteleden. Deze maand kan het helemaal niet op. Zaterdag 9 November zal ik zelf onderwijs geven over. “Wees een overwinnaar”. Omdat … Lees Meer

Woord van de maand – Oktober 2013

Geliefde br/zr. in de Heer, Psalm 28:7  “De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.” Wat een belijdenis van David! Maar laten we even door deze psalm heen gaan. De eerste verzen is er een roepen tot God en lijkt het erop dat God niet antwoord! Hij is zelfs bang dat hij gaat sterven. (vers 3) “Ruk mij niet weg met … Lees Meer

Januari 2013 ‘Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?’

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Ik denk dat heel veel mensen over de hele wereld zich die vraag zullen stellen. Ook voor ons gelovigen is die vraag heel terecht, maar ook wij weten niet wat er staat te gebeuren, dan alleen wat de Bijbel, Gods Woord ons daarover leert.   ‘Mattheus 24’ gaat over de wederkomst van Jezus en de tekenen die daaraan vooraf gaan, het spreekt over oorlogen, verdrukkingen, valse Christussen en valse profeten met verleidingen, wetsverachting of … Lees Meer

December 2012 ‘Gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling!’

Geliefde broeder en zuster, De laatste maand al weer van het jaar. We hebben dit jaar fijne dingen met elkaar beleefd. Toch wil ik niet te lang bij de zegeningen stil staan, we zijn de Heer dankbaar maar stil staan is achteruit gang. God heeft ons zoveel beloften gegeven, in Zijn woord, de Bijbel, maar ook in profetische woorden. Hij wil dat we ons in geloof ernaar uitstrekken. We hoeven daarvoor niet te zwoegen en te zweten maar gewoon in … Lees Meer