Join Drs. Rodney & Adonica Howard-Browne – 21-25 augustus

21-25 augustus Join Drs. Rodney & Adonica Howard-Browne for 5 days & nights of God’s power and presence in Holland. There will be powerful preaching, teaching, and demonstration of the Holy Ghost. The hearts of many will be touched and changed forever by the Spirit of God. This is one event you do not want to miss. https://www.revival.com/e/Holland_Ablaze

Woord van de maand – augustus 2017

Geliefde Shekinah familie, Wat is God toch goed. De afgelopen maand was weer vol van Gods goedheid en genade. Eind Juni zijn wij terug gekomen van een zeer gezegende reis naar Polen, het is steeds weer bijzonder als de zalving van God over je is en mensen aanraakt. Dan direct daarna kregen we Pastor/Profeet Michael en Kim Holcomb, wat een glorie en zegen in beide gemeenten. Met deze profetische woorden moeten we vooruit en in geloof stappen gaan doen. Ik … Lees Meer

Dag van de Eenheid 15 Juli 2017

WELKOM op de “DAG VAN DE EENHEID” Divers en eensgezind in Gods genade en liefde, vieren we de eenheid onder christenen gezamenlijk met diverse kerkelijke gemeenten. Op dit openlucht event zullen door God gegeven talenten gezamenlijk aan bod komen.

Pastor Michael Holcomb – 9 juli 2017

Op zondag 9 juli zal pastor Michael Holcomb uit Amerika ons land bezoeken en in onze Sbeide gemeenten spreken. Shekinah Gemeente Amsterdam Zuid-Oost om 10.00 uur Shekinah Gemeente Almere om 15.00 uur Wij nodigen u van harte uit om zijn teachings bij te wonen. Pastor Michael Holcomb is de vijfde generatie van voorgangers, afgestudeerd aan de ‘Blue Ridge School of the Prophets’ in Rocky Mount, VA. en hij reist als rondtrekkende prediker. God gebruikt hem met sterke woorden van kennis, … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2017

Wat een heerlijk Pinksterfeest hebben we gehad. In beide gemeenten heeft het levend water gevloeid in woorden van kennis en wijsheid, openbaringen enz. Er was zo’n heerlijke tegenwoordigheid van de Heer , zonder druk of menselijke inspanning. Wat is God verheerlijkt in deze diensten. Zelf heb ik een aantal zeer krachtige aanrakingen van God gezien, doorbraken die niet voor een moment zijn maar bepalend voor de rest van het leven van deze broeders en zusters. Er waait een nieuwe wind … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2017

Terugkijkend op de maand Mei, danken we de Heer voor zijn dienstknecht Phil Cappuccio en zijn bediening op 5 en 6 Mei in 2 gezamenlijke diensten, waar we gesterkt en opgebouwd zijn door onderwijs en profetische woorden. De broeder is zelf gezegend tijdens zijn verblijf in Nederland en hij proeft in de Geest een toenemend verlangen voor een opwekking die God keer op keer heeft beloofd. De maand die nu voor ons ligt, begint al heel goed met het heerlijke … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2017

Afgelopen maand mochten we in beide gemeenten een heerlijk Paasfeest vieren, mensen zijn aangeraakt door de geweldige Glorie van God. In de maand Mei hebben we weer een christelijke feestdag, Hemelvaart. In het boek Handelingen 1 wordt er uitgebreid op ingegaan, de dag dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Jezus heeft na Zijn opstanding aan Zijn apostelen onderwijs gegeven over de opdracht en het werk wat er voor hen te doen was. De eerste en belangrijkste opdracht was dat … Lees Meer

Woord van de maand – april 2017

Deze maand gedenken we de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus. Johannes sprak en zei: Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh. 1:29). Het is deze Jezus waar de profeten vanouds over hebben geprofeteerd, dat Hij het waarachtige lam zal zijn als een schuldoffer voor de zonde. De mens is zich altijd bewust geweest dat hij zondig is. Over de hele wereld worden er nog steeds offers gebracht voor de zonde van de … Lees Meer

Woord van de maand – Maart 2017

Go with the Flow! We zijn een gemeente in beweging! God laat ons week na week Zijn Grootheid zien. Hij is in staat om grote en machtige dingen te doen dit jaar. In het maandblad van januari stond de tekst “Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” (uit Jesaja 43:19). Deze tekst heeft mij afgelopen tijd, en nu … Lees Meer