Woord van de maand – oktober 2020

Wat is het heerlijk om in beide gemeenten weer samen te kunnen komen om de Heer te prijzen en groot te maken.

In middels is het herfst geworden na een warme september maand. Kouder weer, regen, stormwinden. Misschien houden we niet van dat weer, maar het is goed te weten dat we in Jezus niet bewogen worden door omstandigheden. Het woord leert ons dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, of Corona?

(Rom.  8: 35) “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here.”(37-39) Wat een zekerheid om dit iedere dag over ons leven en gezinnen te proclameren. Jezus de grote overwinnaar!

Heb een gezegende Oktober maand en wees een overwinnaar in Hem.

Pastor Theodoor Verkuil