Woord van de maand – oktober 2014

Geliefde broeders en zusters, Het woord van God is voor ons geestelijk leven van zeer grote betekenis. Het wordt vergeleken met brood. In het Middellandse zee gebied eet men brood bij alle maaltijden. Brood is een eerste levensbehoefte. Het is ook opmerkelijk dat in “Het onze vader” staat, “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Ik denk dat het slaat op het natuurlijke brood voor ons lichaam, maar ook op het geestelijke brood voor onze ziel, opdat we gezond en sterk … Lees Meer

Woord van de maand – september 2014

Geliefde broeders/zusters We zijn alweer begonnen aan het nieuwe seizoen als gemeente. Iedereen is verkwikt terug van vakantie, we gaan er weer met frisse moed en geloof tegenaan. We kunnen het ons niet veroorloven om af te zakken in het geloof, maar we moeten juist met volharding voorwaarts gaan in de kracht van de Heer. In 2 Petr. 1:1-4 lezen we zeer bemoedigende en opbouwende woorden. Petrus begint te zeggen dat we een zeer kostbaar geloof hebben ontvangen door de … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2014

Het belang van geven voor ons christenen. God onze Hemelse Vader is een gevende God. Joh. 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft.. enz”. In Matth. 5:38-48 leert Jezus zijn discipelen een aantal belangrijke principes. 1e Ons eigen belang staat niet op de eerste plaats. De wereld leert ons, kom op voor je eigen belang, praat, vecht er voor. Wat de Heer Jezus hier leert gaat in tegen ons gevoel … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2014

Geliefde br./zr. Voor velen van u breekt de vakantietijd aan. Of u nu in deze maand of in augustus gaat, wees ook op uw vakantieadres een bewuste christen. We kunnen het ons niet veroorloven om de bloemetjes maar buiten te zetten en om op een onverschillige manier door het leven te gaan. De bijbel waarschuwt ons in Efez. 4:20-32. “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen enz.”. Gebruik juist de tijd van ontspanning om Gods stem beter te … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2014

Geliefde br/zr, Het is alweer maand 6, dus zijn we bijna op de helft van dit jaar. Als u dit leest zijn we nog in Polen voor een profetische conferentie en we geloven dat God Zijn heerlijkheid zal openbaren tot opbouw van Zijn kerk in Polen. Pastor Michael Holcomb die met ons in Polen zal dienen, verwachten we de eerste zondag in ons midden met een gezegende bediening. En dan het weekend daarop alweer Pinksterfeest. We gedenken de uitstorting van … Lees Meer

Woord van de maand – Mei 2014

Geliefde br./zr. We hebben juist afgelopen maand het Paasfeest gevierd, de opstanding van de Here Jezus. Deze gebeurtenis bracht geweldige blijdschap en nieuwe hoop in de harten van de discipelen. In Joh. 16:7 zegt Jezus tot Zijn discipelen: “….Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.” Het was zo moeilijk te begrijpen voor de discipelen dat Jezus moest … Lees Meer

Woord van de maand – April 2014

Deze maand vieren we het Paasfeest, de dood en opstanding van de Here Jezus Christus. Ons Paasfeest komt van het Joodse Pascha wat voorbijgaan betekent. De doodsengel die alle eerstgeboren moest doden in Egypte als de laatste plaag, ging alleen voorbij als hij het bloed van het lam aan de deurposten en bovendorpel zag van de huizen. Ieder gezin moest een lam slachten in de avondschemering, het bloed opvangen en het smeren aan de deurposten en bovendorpel van hun huizen. … Lees Meer

Woord van de maand – Maart 2014

Persoonlijk houd ik van deze maand, niet alleen omdat mijn vrouw Pastor Lien dan jarig is, maar vooral omdat de lente weer aanbreekt. Lente betekent natuurlijk dat alles weer tot bloei komt, overal nieuw leven en het wordt weer warmer. Het is eigenlijk een seizoen van nieuwe dingen. Ook in het geestelijke moeten we een verwachting hebben, dat God nieuwe dingen gaat doen. Een gevaar hierin is dat we nieuwe dingen voor onszelf willen hebben, omdat we eigenlijk een beetje … Lees Meer

Woord van de maand – Februari 2014

Geliefde br./zr. Werk uw droom uit! Ik geloof dat er velen zijn van u die een verlangen hebben om gebruikt te worden door de Heer. Daarom plaatst God dikwijls een droom of een verlangen in ons hart. Maar we moeten leren dit met God uit te werken. Ik bedoel geef je droom, je verlangen om iets te doen in Gods Koninkrijk aan de Heer. Ga God vertrouwen dat Hij jou zal helpen om het in de praktijk uit te werken. … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2014

Geliefde broeder/zuster in de Heer, Een zeer gezegend overwinnend 2014 toegewenst. Spreuken 10:22 “De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.” Dit is een van de wijsheden van Salomo waar wij nog steeds van kunnen leren. Geld, bezittingen enz. zullen ons nooit datgene kunnen geven waar ons hart ten diepste naar verlangt. Voor dit jaar wat voor ons ligt, wil ik u als uw pastor meegeven, laat ook in dit jaar het woord van God … Lees Meer