Woord van de maand – juni 2017

Terugkijkend op de maand Mei, danken we de Heer voor zijn dienstknecht Phil Cappuccio en zijn bediening op 5 en 6 Mei in 2 gezamenlijke diensten, waar we gesterkt en opgebouwd zijn door onderwijs en profetische woorden. De broeder is zelf gezegend tijdens zijn verblijf in Nederland en hij proeft in de Geest een toenemend verlangen voor een opwekking die God keer op keer heeft beloofd. De maand die nu voor ons ligt, begint al heel goed met het heerlijke … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2017

Afgelopen maand mochten we in beide gemeenten een heerlijk Paasfeest vieren, mensen zijn aangeraakt door de geweldige Glorie van God. In de maand Mei hebben we weer een christelijke feestdag, Hemelvaart. In het boek Handelingen 1 wordt er uitgebreid op ingegaan, de dag dat Jezus werd opgenomen in de hemel. Jezus heeft na Zijn opstanding aan Zijn apostelen onderwijs gegeven over de opdracht en het werk wat er voor hen te doen was. De eerste en belangrijkste opdracht was dat … Lees Meer

Woord van de maand – april 2017

Deze maand gedenken we de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus. Johannes sprak en zei: Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. (Joh. 1:29). Het is deze Jezus waar de profeten vanouds over hebben geprofeteerd, dat Hij het waarachtige lam zal zijn als een schuldoffer voor de zonde. De mens is zich altijd bewust geweest dat hij zondig is. Over de hele wereld worden er nog steeds offers gebracht voor de zonde van de … Lees Meer

Woord van de maand – Maart 2017

Go with the Flow! We zijn een gemeente in beweging! God laat ons week na week Zijn Grootheid zien. Hij is in staat om grote en machtige dingen te doen dit jaar. In het maandblad van januari stond de tekst “Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” (uit Jesaja 43:19). Deze tekst heeft mij afgelopen tijd, en nu … Lees Meer

Woord van de maand – Februari 2017

Op 27 Mei 2001, bijna 16 jaar geleden sprak profeet Phil Cappuccio deze woorden uit in Shekinah Gemeente. De Here spreekt: en Ik ben vast besloten dat Holland een vurige oven zal zijn en andere naties zullen branden door het vuur van Holland. Zoals Ik heb gemaakt dat er vele natiĆ«n vertegenwoordigd zijn in deze samenkomst. Want kijk onder u zelf en de verschillende kleuren en tinten. Dit zal het voortgaande patroon van mijn werk zijn. Want ze zullen hier … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2017

“Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:19 Geliefde broeders en zusters, Een nieuw jaar breekt aan (of is reeds aangebroken wanneer u dit leest). En met het nieuwe jaar is het gebruikelijk dat men terugblikt op het afgelopen jaar. Het is op zich niet verkeerd om te gedenken wat we hebben meegemaakt, de hoogte- en dieptepunten. … Lees Meer

Woord van de maand – December 2016

Kerstfeest, het laatste grote christelijke feest. Het is opvallend dat de Heer ons nooit opgedragen heeft om zijn geboorte te gedenken maar wel zijn dood. Elke keer als we het H. Avondmaal gebruiken, het brood en de wijn verkondigen(gedenken) we zijn dood. (1 Cor. 11:24-26). De Heer zegt hier; doe dit tot mijn gedachtenis, denk er aan wat ik heb gedaan. Het is natuurlijk niet verkeerd om de geboorte van Jezus te vieren, want hij is eenmaal geboren zoals de … Lees Meer

Woord van de maand – november 2016

Het jaar gaat weer snel voorbij, en de wereld is er niet rustiger op geworden. In November zullen we na een aantal jaren weer eens in Thailand en Birma zijn om diverse kindertehuizen te bezoeken, en te spreken voor de kinderen en leiders. Op diverse plaatsen zijn we al eerder geweest maar niet in Birma waar de kinderen uit Mela-Muu heen zijn gegaan. Wij zullen vooral bij de tieners zijn en verschillende samenkomsten hebben. Het thema wat Astrid onze zendelinge … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2016

Ik moest laatst denken aan een tekst uit Filippenzen 2:13 “…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Dit is een constatering van Paulus als hij schrijft (want). Vers 12 zegt dit: “Daarom mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, uw behoudenis bewerken, met vreze en beven, (want God is het).” Het lijkt erop dat Paulus zegt, doe je uiterste best … Lees Meer

Woord van de maand – september 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Er is het nodige gaande in kerkelijk Nederland. Terwijl ik dit schrijf zullen we op zaterdag 20 augustus voor het eerst deelnemen aan de ‘Dag van Eenheid en Liefde’ van de gezamenlijke kerken in Almere. Er hebben zich 17 diverse kerken aangemeld om mee te werken aan deze dag. Ik voelde dat het de tijd was om ons te verbinden met dit initiatief en het ziet er naar uit dat het zich gaat … Lees Meer