Woord van de maand – november 2016

Het jaar gaat weer snel voorbij, en de wereld is er niet rustiger op geworden. In November zullen we na een aantal jaren weer eens in Thailand en Birma zijn om diverse kindertehuizen te bezoeken, en te spreken voor de kinderen en leiders. Op diverse plaatsen zijn we al eerder geweest maar niet in Birma waar de kinderen uit Mela-Muu heen zijn gegaan. Wij zullen vooral bij de tieners zijn en verschillende samenkomsten hebben. Het thema wat Astrid onze zendelinge … Lees Meer

Woord van de maand – oktober 2016

Ik moest laatst denken aan een tekst uit Filippenzen 2:13 “…want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Dit is een constatering van Paulus als hij schrijft (want). Vers 12 zegt dit: “Daarom mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, uw behoudenis bewerken, met vreze en beven, (want God is het).” Het lijkt erop dat Paulus zegt, doe je uiterste best … Lees Meer

Woord van de maand – september 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Er is het nodige gaande in kerkelijk Nederland. Terwijl ik dit schrijf zullen we op zaterdag 20 augustus voor het eerst deelnemen aan de ‘Dag van Eenheid en Liefde’ van de gezamenlijke kerken in Almere. Er hebben zich 17 diverse kerken aangemeld om mee te werken aan deze dag. Ik voelde dat het de tijd was om ons te verbinden met dit initiatief en het ziet er naar uit dat het zich gaat … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, De achterliggende weken zijn op het wereldtoneel weer zeer onstuimig geweest. Terroristische aanslagen op diverse plaatsen in de wereld. Racistisch geweld in Amerika en een mislukte coup in Turkije. De wereld is in onrust. Meestal geven we daar even aandacht aan, praten we er met elkaar over en gaan over tot de orde van de dag, want het is immers ver van ons bed. En natuurlijk de Here wil niet dat we voortdurend … Lees Meer

Woord van de maand – juli 2016

Geliefde broeders en zusters, de vakantiemaanden zijn weer aangebroken en velen van u zullen gaan genieten van een paar weken rust in de zon. Dat brengt mij op de gedachte dat God wil dat we altijd in Gods rust kunnen zijn. Alleen, we moeten dat leren door geloof. Het is echt menselijk om ons zorgen te maken over alles en nog wat. Daarom ontkomen we er niet aan om iedere dag ons vertrouwen in God te belijden. Hij is de … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2016

Geliefde broeders en zusters, De grote christelijke feesten zijn nu achter ons, wat een geweldig Pinksterfeest hebben we gehad, er waren inderdaad stromen van zegen over ons. Als er iets heel duidelijk is, dan is het dat we de leiding en hulp van de Heilige Geest nodig hebben. Op ons werk, gezin, in ons huwelijk en in de kerk. Het is geweldig te ontdekken dat als we ons nederig opstellen en God vragen ons te leiden, dan doet Hij dat. … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2016

Deze maand zijn Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag allebei op donderdag 5 Mei. Ik wil even stilstaan bij Efeze. 4:9-10 : Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten? Hij die nedergedaald is, Hij is het ook, die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. (Amplified Bible) dat Hij (Zijn tegenwoordigheid) alle dingen zou vervullen. (Het hele universum, van de laagste tot de hoogste). Dit is een … Lees Meer

Woord van de maand – april 2016

Het is heerlijk om te zien hoe meer en meer broeders en zusters hun plaats innemen in beide gemeenten, en hun voldoening vinden in het werk van God. De Bijbel spreekt erover dat er voor alles een tijd is (Spreuken 3). Ik wil er een tekst bijvoegen: er is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. Ik geloof dat er opnieuw grote honger naar Gods woord gaat komen, daarom zaai het Woord als daar de gelegenheid … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2016

Deze maand gedenken en vieren we weer het Paasfeest. Ik denk dat dit feest voor ons christenen het grootste en belangrijkste feest is. Jezus is het volmaakte lam, geslacht voor de zonde van de hele wereld. Hij betaalde de prijs voor onze ongerechtigheid en wij kregen daarvoor in de plaats Zijn gerechtigheid! Degenen die Jezus hebben aangenomen, heeft God hersteld in hun positie als zonen en dochters, bekleed met de mantel van gerechtigheid en gezag. Jesaja 53 geeft ons een … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Ik proef in mijn geest, dat we in een andere dimensie zijn binnengegaan met de gemeenten. Er liggen andere uitdagingen voor ons , waarin de Heer ons zal helpen en nieuwe overwinningen in Jezus naam, nieuwe gebedsverhoringen die grote blijdschap zullen brengen onder Gods volk! God is een God van herstel, mensen met teleurstellingen en verdriet in hun leven, geeft God een nieuwe hoop. Als u de moed dreigt op te geven, kom … Lees Meer