Gegevens Stichting Shekinah Ministries

KvK-nummer 41211747

Rechtspersoon
RSIN 808761614
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Shekinah Ministries
Statutaire zetel Amsterdam

Datum akte van oprichting 31-07-1992
Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties
Religieuze organisaties

Bestuurders
Naam Verkuil, Theodorus
Datum in functie 31-07-1992
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Verkuil – Shantiprekash, Engeline Massihkumari
Datum in functie 31-07-1992
Titel Vice-voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Latubessy, Rethy Emma Maria
Geboortedatum 27-06-1957
Datum in functie 01-12-2000
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Eudoxie, Clyde
Datum in functie 01-01-2008
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Wirjosemito, Ricardo Rivany
Datum in functie 02-10-2017 (datum registratie: 20-12-2017)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gegevens Stichting Shekinah Beheer

KvK-nummer 34218552

Rechtspersoon
RSIN 814329937
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Shekinah Beheer
Statutaire zetel Amsterdam

Eerste inschrijving handelsregister 31-12-2004
Datum akte van oprichting 27-12-2004
Datum akte laatste statutenwijziging 19-05-2005
Activiteiten SBI-code: 68204 – Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
Het beheren van gebouwen ten behoeve van de stichting Shekinah Ministries Het ter
beschikking stellen/onderverhuren van kantoorruimten.

 

Bestuurders
Naam Eudoxie – Rieskin, Jennifer Helianthe
Datum in functie 27-12-2004
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Latubessy, Rethy Emma Maria
Datum in functie 27-12-2004
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Verkuil, Theodorus
Datum in functie 27-12-2004
Titel Vice-Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)