Woord van de maand – juli 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, We zijn weer een nieuw seizoen ingegaan en we hebben heel duidelijk de boodschap ontvangen om te werken aan onze frisheid in de Heer. We moeten duidelijk niet verslappen. Ik wil jullie allen bemoedigen om te stappen in het plan dat de Heer voor ons als gemeente, en het plan dat Hij voor jullie persoonlijk, heeft. We hebben ons een seizoen lang thuis kunnen opbouwen in het Woord en in de familie relatie. De bijbel, Gods weg, … Lees Meer

Woord van de maand – juni 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, Ik merk ook voor mijzelf dat we in deze tijd zeer alert moeten blijven, anders worden we meegezogen in een atmosfeer van, we zien wel wat ervan komt. De Heer wil ons betrekken bij wat Hij aan het doen is, daarom is gebed zeer belangrijk, zitten aan de voeten van Jezus! Laat de Heilige Geest je de dingen duidelijk maken. Dan weten we hoe we moeten bidden. Heb een verlangen om in de stroom van de Heilige … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2020
Bericht

Ondanks het Corona virus en de lock down waarin we verkeren, zodat we niet samen kunnen komen als kerk, zijn we gezegend met onze videobijeenkomsten. In Efeze 1:3 lezen we:”gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei zegen gezegend heeft in Christus; (niet gaat zegenen, maar gezegend heeft)”. Laten we ons verblijden dwars door alles heen, dat wij onder de zegen van God mogen leven, welke God ons gegeven heeft (door genade en … Lees Meer

Woord van de maand – april 2020
Bericht

Geliefde Shekinah familie, Enkele gedachten over het Corona virus wat nu over de wereld raast. Corona betekend kroon in het latijn. Vanmorgen dankte ik de Heer, dat Hij bij alle ziekten die Hij droeg ook het Corona virus bij was. Ik zocht in de encyclopedie onder de woorden kroon, en kwam bij de tekst van Matt. 27 : 29-30;”ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een riet in Zijn rechterhand. Toen … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, De tijd gaat zo enorm snel voorbij, deze maand begint alweer de lente. Deze week werd ik erbij bepaald dat God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest altijd en in iedere situatie met ons zijn. Daarom kunnen we ons iedere dag verblijden en in de rust zijn, want we weten uit het Woord, dat dit zo is, het is een waarheid die nooit zal veranderen! Ons geloof zal groeien als we ons vasthouden … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, In Mattheus 24 in de rede van Jezus staat heel wat informatie van wat staat te gebeuren in deze wereld. Een ding springt er voor mij uit, in vers 14:” en dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis en dan zal het einde gekomen zijn”. Ik geloof dat ook dit jaar een jaar zal zijn om het evangelie te prediken en te getuigen, waar we maar de gelegenheid hebben. … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, Ik wens u allen Gods zegen toe in het nieuwe jaar 2020! Het is absoluut Gods wil om zijn kinderen te zegenen, maar van onze kant verwacht God geloof en toewijding (Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.) Geloof moet beoefend worden, belijdt wat God zegt, niet wat de omstandigheden zeggen. Toewijding aan God heeft alles te maken met onze liefde voor Hem, je Pastor … Lees Meer

Activiteitenverslag
Pagina

Activiteitenverslag Ons beleid staat verwoord in onze missie.  Wij voeren dit beleid uit door de navolgende activiteiten. –             Kerkdiensten Wij houden wekelijks op verschillende locaties kerkdiensten en gebedsdiensten. Ook spreken wij bij andere kerkgemeenschappen.  –             Evangelisatie Wij organiseren regelmatig evangelisatie acties. –             Gebedswandelingen Wij organiseren maandelijks gebedswandelingen met onze leden op verschillende locaties. –             Zending Wij hebben een zendingsmissie in het verre oosten, waar wij in verschillende door onze zendelingen opgezette kampen vluchtelingen opvangen en onderbrengen. Daaronder zijn er specifieke … Lees Meer

Shekinah Beheer
Pagina

Stichting Shekinah Beheer De Stichting Shekinah Beheer is een stichting die in het leven is geroepen om de stichting Shekinah Ministries te ondersteunen. Omdat de stichting een ANBI status heeft, zijn wij door de belastingdienst gehouden het beleid en de activiteiten van de stichting te publiceren. Dat is de reden dat wij hieronder onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren.   Gegevens Stichting Shekinah Beheer KvK-nummer 34218552 Bezoekadres: Azorenweg 64 1339 VP Almere Tel.nr: 036-5212903 E-mail adres: shekinah.ministries@chello.nl … Lees Meer

Bestuurlijke Gegevens
Pagina

  Gegevens Stichting Shekinah Ministries KvK-nummer 41211747 RechtspersoonRSIN 808761614Rechtsvorm StichtingStatutaire naam Stichting Shekinah MinistriesStatutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 31-07-1992Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisatiesReligieuze organisaties BestuurdersNaam Verkuil, TheodorusDatum in functie 31-07-1992Titel VoorzitterBevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) Naam Verkuil – Shantiprekash, Engeline MassihkumariDatum in functie 31-07-1992Titel Vice-voorzitterBevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) Naam Latubessy, Rethy Emma MariaGeboortedatum 27-06-1957Datum in functie 01-12-2000Titel PenningmeesterBevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) Naam Eudoxie, ClydeDatum in functie … Lees Meer