Woord van de maand – maart 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, De tijd gaat zo enorm snel voorbij, deze maand begint alweer de lente. Deze week werd ik erbij bepaald dat God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest altijd en in iedere situatie met ons zijn. Daarom kunnen we ons iedere dag verblijden en in de rust zijn, want we weten uit het Woord, dat dit zo is, het is een waarheid die nooit zal veranderen! Ons geloof zal groeien als we ons vasthouden … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, In Mattheus 24 in de rede van Jezus staat heel wat informatie van wat staat te gebeuren in deze wereld. Een ding springt er voor mij uit, in vers 14:” en dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis en dan zal het einde gekomen zijn”. Ik geloof dat ook dit jaar een jaar zal zijn om het evangelie te prediken en te getuigen, waar we maar de gelegenheid hebben. … Lees Meer

Woord van de maand – januari 2020
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, Ik wens u allen Gods zegen toe in het nieuwe jaar 2020! Het is absoluut Gods wil om zijn kinderen te zegenen, maar van onze kant verwacht God geloof en toewijding (Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.) Geloof moet beoefend worden, belijdt wat God zegt, niet wat de omstandigheden zeggen. Toewijding aan God heeft alles te maken met onze liefde voor Hem, je Pastor … Lees Meer

Activiteitenverslag
Pagina

Activiteitenverslag Ons beleid staat verwoord in onze missie.  Wij voeren dit beleid uit door de navolgende activiteiten. –             Kerkdiensten Wij houden wekelijks op verschillende locaties kerkdiensten en gebedsdiensten. Ook spreken wij bij andere kerkgemeenschappen.  –             Evangelisatie Wij organiseren regelmatig evangelisatie acties. –             Gebedswandelingen Wij organiseren maandelijks gebedswandelingen met onze leden op verschillende locaties. –             Zending Wij hebben een zendingsmissie in het verre oosten, waar wij in verschillende door onze zendelingen opgezette kampen vluchtelingen opvangen en onderbrengen. Daaronder zijn er specifieke … Lees Meer

Shekinah Beheer
Pagina

Stichting Shekinah Beheer De Stichting Shekinah Beheer is een stichting die in het leven is geroepen om de stichting Shekinah Ministries te ondersteunen. Omdat de stichting een ANBI status heeft, zijn wij door de belastingdienst gehouden het beleid en de activiteiten van de stichting te publiceren. Dat is de reden dat wij hieronder onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren.   Gegevens Stichting Shekinah Beheer KvK-nummer 34218552 Bezoekadres: Azorenweg 64 1339 VP Almere Tel.nr: 036-5212903 E-mail adres: shekinah.ministries@chello.nl … Lees Meer

Bestuurlijke Gegevens
Pagina

  Gegevens Stichting Shekinah Ministries KvK-nummer 41211747 RechtspersoonRSIN 808761614Rechtsvorm StichtingStatutaire naam Stichting Shekinah MinistriesStatutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 31-07-1992Activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisatiesReligieuze organisaties BestuurdersNaam Verkuil, TheodorusDatum in functie 31-07-1992Titel VoorzitterBevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) Naam Verkuil – Shantiprekash, Engeline MassihkumariDatum in functie 31-07-1992Titel Vice-voorzitterBevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) Naam Latubessy, Rethy Emma MariaGeboortedatum 27-06-1957Datum in functie 01-12-2000Titel PenningmeesterBevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) Naam Eudoxie, ClydeDatum in functie … Lees Meer

Woord van de maand – september 2019
Bericht

Geliefde Shekinah Familie,​ De vakantie is alweer voorbij voor de meesten van ons. ​ Het is belangrijk ook als we weer in ons normale werkritme zijn, om in de rust van Jezus te blijven, want dan alleen kunnen we vruchtbaar zijn voor Hem.​​ De maand September beloofd een heel drukke maand te worden.​ Op dinsdag 3 september starten we met de bidstond in de Tabernakel aan de Oudezijds Voorburgwal 65 Amsterdam Centrum.​ Donderdag 5 september demonstreren, kerken tegen geweld vanuit Amsterdam Centraal. ​ Zaterdag 7 september dag van Eenheid in Almere. ​ Vrijdag 13 september leiders … Lees Meer

Woord van de maand – augustus 2019
Bericht

Geliefde Shekinah Familie, De maand Juli ligt bijna weer achter ons. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de mooie kaarten die ik mocht krijgen voor mijn verjaardag. Daarnaast de bloemen, de cadeaus en natuurlijk alle waardering en liefde van jullie. Door de genade van de Heer hoop ik nog vele jaren door te gaan in het werk van de Heer! Dank ook voor jullie gebeden voor de trouwdienst van Alfonso en Mahalia, ondanks wat problemen met het geluid e.d. is … Lees Meer

Woord van de maand – Juli 2019
Bericht

De geheiligden in Jezus Christus. We leven in zeer spannende en opwindende tijden. Ik wil in dit schrijven weer even stilstaan bij wat er in deze wereld gebeurt, ja om ons heen, en we moeten er een open oog voor hebben om het op te merken. 1 Joh. 2:18:”Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt zijn er nu vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is”. … Lees Meer

Woord van de maand JUNI 2019
Bericht

Deze maand vieren we het Pinksterfeest of Pentacosta= vijftigste dag na Pasen, de uitstorting van de Heilige Geest. In Hand. 1: 5 + 8; “Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze” (10 dagen na hemelvaart) “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. Jezus … Lees Meer